Scroll down

Aktualności

regis informacja Aktualności

Wytyczne dotyczące przestrzegania rygoru sanitarnego w kinie.

12 lutego, 2021, 00:00

  • dostępne jest maksymalnie 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni*)
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • obowiązek zakrywania ust i nosa
  • zakaz spożywania napojów lub posiłków.

*Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Przejdź do treści