Scroll down

Aktualności

regis informacja Aktualności

Wracamy 19 czerwca – procedury bezpieczeństwa.

Z dniem 19 czerwca 2020 Kino Regis (po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19) wznawia działalność. W związku z wytycznymi sanitarnymi odnośnie kin, wszyscy musimy stosować się do pewnych obostrzeń:

 • w pobliżu kasy kina są umieszczone płyny do obowiązkowej dezynfekcji dłoni
 • należy utrzymać dystans w kolejce do kasy, podczas wpuszczania na salę i opuszczania kina – min. 2 metry
 • pracownicy, jak i Widzowie muszą mieć maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos
 • liczba miejsc w kinie została ograniczona – do sprzedaży włączyliśmy tylko 50% miejsc, przy zachowaniu odstępu co najmniej jednego pustego miejsca.  Nie dotyczy to widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie   kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W tych przypadkach prosimy o sygnał wcześniej w kasie kina lub podczas telefonicznej rezerwacji.
 • zachęcamy do kupna biletów online lub do płatności bezgotówkowej.

Przypominany też, iż funkcjonuje wirtualna sala Kina Regis w serwisie MOJEeKINO.PL   Pomimo wielu obostrzeń… bardzo na Was czekamy.  


Procedury bezpieczeństwa w kinie Regis na podstawie Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Umieszczono w widocznych miejscach w budynku i w kanałach komunikacji internetowej informacje o obowiązujących procedurach (instrukcje mycia rąk, regulaminy, infografiki).

 • Wyposażono pracowników kina w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie kasowe jest oddzielone szybą.

 • Przeszkolono personel kina w zakresie stosowania wszelkich procedur sanitarnych.

 • Preferowana jest sprzedaż biletów online.

 • Postępowanie z odpadami zgodne jest z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS, dostępnymi na stronie https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/;

 • W budynku kina ustawiono i oznaczono dodatkowy pojemnik na środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki).

 • W budynku ze zwiększoną częstotliwością prowadzona jest przez obsługę kina dezynfekcja powierzchni, poręczy, podłokietników, klamek itp. Odbywa się między seansami. Pełna dezynfekcja pomieszczeń prowadzona jest każdego dnia rano przez personel sprzątający. Czynności są dokumentowane.

 • Wydłużono odstępy między seansami w celu przeprowadzenia procedur dezynfekcji i wietrzenia sali kinowej.

 • Pracownik obsługi jest wyposażony w bezdotykowy termometr i upoważniony do zmierzenia temperatury u widza zdradzającego objawy chorobowe (kaszel, katar ).

 • Osoby z objawami chorobowymi, podwyższoną temperaturą, bez maseczki nie zostaną wpuszczone do budynku i do sali kinowej.

 • W Miejskim Domu Kultury powołani zostali koordynatorzy do spraw zdrowotnych.Do zadań koordynatorów należy:

 • a) monitorowanie wdrażania i przestrzeganie procedur sanitarnych;
 • b) stały kontakt ze  stacją sanitarno- epidemiologiczną;
 • c) podejmowanie w porozumieniu z dyrektorem decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania obiektu w razie wystąpienia w obiekcie incydentu zdrowotnego.  

Przejdź do treści